Tarieven

Tarieven in de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteit en zijn te vinden in deze link.

Prices in dollars:

tarieven 2017 tarieven 2018
C00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
C11 Periodieke controle $ 24.53 $ 25.19
C13 Probleemgericht consult $ 24.53 $ 25.19
C22 Schriftelijke medische anamnese $ 24.53 $ 25.19
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan $ 116.17 $ 119.31
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan $ 32.27 $ 33.14
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak $ 64.55 $ 66.29
C80 Mondzorg aan huis $ 19.37 $ 19.89
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose $ 51.64 $ 53.03
C85 Weekendbehandeling $ 24.53 $ 25.19
C86 Avondbehandeling $ 24.53 $ 25.19
C87 Nachtbehandeling $ 24.53 $ 25.19
X10 Kleine röntgenfoto $ 18.07 $ 18.56
X21 Kaakoverzichtsfoto $ 77.45 $ 79.54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak $ 77.45 $ 79.54
X24 Schedelfoto Meer informatie over Schedelfoto $ 34.85 $ 35.79
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto $ 154.91 $ 159.09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto $ 64.55 $ 66.29
M00 Techniekkosten   Kostprijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min  $ 14.47 $ 14.86
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min  $ 14.47 $ 14.86
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min  $ 14.47 $ 14.86
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement  $ 29.04 $ 29.82
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek  $ 19.37 $ 19.89
M10 Fluoridebehandeling, methode I  $ 32.27 $ 33.14
M20 Fluoridebehandeling, methode II  $ 25.81 $ 26.51
A15 Oppervlakte verdoving  $ 8.39 $ 8.62
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving  $ 16.14 $ 16.58
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs   Kostprijs Kostprijs
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)  $ 32.27 $ 33.14
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)  $ 32.27 $ 33.14
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)  $ 41.48 $ 42.60
V00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam  $ 27.11 $ 27.84
V72 Tweevlaksvulling amalgaam  $ 43.25 $ 44.42
V73 Drievlaksvulling amalgaam  $ 56.15 $ 57.67
V74 Meervlaksvulling amalgaam  $ 78.74 $ 80.87
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  $ 40.02 $ 41.10
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  $ 56.15 $ 57.67
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  $ 69.06 $ 70.92
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  $ 91.66 $ 94.13
V91 Eénvlaksvulling composiet  $ 51.64 $ 53.03
V92 Tweevlaksvulling composiet  $ 67.78 $ 69.61
V93 Drievlaksvulling composiet  $ 80.68 $ 82.86
V94 Meervlaksvulling composiet  $ 103.27 $ 106.06
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje  $ 12.91 $ 13.26
V70 Parapulpaire stift  $ 12.91 $ 13.26
V80 Wortelkanaalstift  $ 22.6 $ 23.21
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  $ 9.68 $ 9.94
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal  $ 77.45 $ 79.54
V30 Sealen eerste element  $ 29.04 $ 29.82
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting  $ 16.14 $ 16.58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament  $ 6.46 $ 6.63
E01 Wortelkanaalbehandeling consult  $ 22.6 $ 23.21
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  $ 45.18 $ 46.40
E03 Consult na tandheelkundig ongeval  $ 35.5 $ 36.46
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel  $ 51.64 $ 53.03
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenteninstrumenten  $ 54.22 $ 55.68
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  $ 116.17 $ 119.31
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  $ 167.81 $ 172.34
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  $ 219.44 $ 225.36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  $ 271.08 $ 278.40
E85 Elektronische lengtebepaling  $ 16.14 $ 16.58
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting  $ 19.37 $ 19.89
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement  $ 51.64 $ 53.03
E51 Verwijderen van kroon of brug  $ 38.72 $ 39.77
E52 Moeilijke wortelkanaalopening  $ 32.27 $ 33.14
E53 Verwijderen van wortelstift  $ 45.18 $ 46.40
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  $ 32.27 $ 33.14
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal  $ 32.27 $ 33.14
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade  $ 45.18 $ 46.40
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  $ 32.27 $ 33.14
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting  $ 90.36 $ 92.80
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  $ 58.09 $ 59.66
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA  $ 48.41 $ 49.72
E64 Afsluiting van open wortelpunt  $ 51.64 $ 53.03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  $ 64.55 $ 66.29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  $ 32.27 $ 33.14
E90 Inwendig bleken, eerste zitting  $ 51.64 $ 53.03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting  $ 19.37 $ 19.89
E40 Directe pulpa-overkapping  $ 32.27 $ 33.14
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  $ 12.91 $ 13.26
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval  $ 25.81 $ 26.51
E44 Verwijderen spalk  $ 6.46 $ 6.63
E00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
E45 Aanbrengen rubberdam  $ 12.91 $ 13.26
E31 Snij-/ hoektand  $ 129.08 $ 132.57
E32 Premolaar  $ 180.72 $ 185.60
E33 Molaar  $ 232.36 $ 238.63
E34 Aanbrengen retrograde vulling  $ 25.81 $ 26.51
E36 Het trekken van een element met re-implantatie  $ 90.36 $ 92.80
E37 Kijkoperatie  $ 77.45 $ 79.54
E86 Gebruik operatiemicroscoop  $ 87.13 $ 89.48
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  $ 64.55 $ 66.29
R24 Kroon  $ 283.99 $ 291.66
R28 Endokroon, indirect vervaardigd  $ 77.45 $ 79.54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening  $ 64.55 $ 66.29
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal  $ 64.55 $ 66.29
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode  $ 64.55 $ 66.29
R33 Gegoten opbouw, directe methode  $ 129.08 $ 132.57
R40 Eerste brugtussendeel  $ 193.63 $ 198.86
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  $ 96.82 $ 99.43
R46 Brugverankering, per anker  $ 64.55 $ 66.29
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  $ 161.35 $ 165.71
R50 Metalen fixatiekap met afdruk  $ 32.27 $ 33.14
R55 Gipsslot met extra afdruk  $ 32.27 $ 33.14
R60 Plakbrug zonder preparatie  $ 129.08 $ 132.57
R61 Plakbrug met preparatie  $ 193.63 $ 198.86
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  $ 45.18 $ 46.40
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee  $ 25.81 $ 26.51
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  $ 70.99 $ 72.91
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  $ 38.72 $ 39.77
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  $ 25.81 $ 26.51
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  $ 25.81 $ 26.51
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug  $ 64.55 $ 66.29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  $ 32.27 $ 33.14
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  $ 32.27 $ 33.14
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  $ 77.45 $ 79.54
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie  $ 129.08 $ 132.57
R80 Temporaire, eerste voorziening  $ 32.27 $ 33.14
R85 Temporaire, volgende voorziening  $ 12.91 $ 13.26
G00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)  $ 161.35 $ 165.71
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie  $ 103.27 $ 106.06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling  $ 70.99 $ 72.91
G61 Instructie spieroefeningen  $ 64.55 $ 66.29
G62 Occlusale spalk  $ 174.26 $ 178.97
G63 Repositiespalk  $ 258.17 $ 265.14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties  $ 32.27 $ 33.14
G65 Indirect planmatig inslijpen  $ 354.98 $ 364.56
G66 Biofeedbacktherapie  $ 58.09 $ 59.66
G67 Behandeling triggerpoint  $ 70.99 $ 72.91
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding  $ 64.55 $ 66.29
G69 Opbeetplaat  $ 70.99 $ 72.91
G10 Niet standaard beetregistratie  $ 96.82 $ 99.43
G11 Scharnierasbepaling  $ 96.82 $ 99.43
G12 Centrale relatiebepaling  $ 90.36 $ 92.80
G13 Protrale/laterale bepalingen  $ 64.55 $ 66.29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  $ 580.88 $ 596.56
G15 Voor het behouden van beethoogte  $ 32.27 $ 33.14
G16 Therapeutische positiebepaling  $ 32.27 $ 33.14
G20 Beetregistratie intra-oraal  $ 51.64 $ 53.03
H11 Trekken tand of kies  $ 48.41 $ 49.72
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  $ 36.14 $ 37.12
H21 Kosten hechtmateriaal  $ 6.86 $ 7.05
H26 Hechten weke delen  $ 70.99 $ 72.91
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling  $ 64.55 $ 66.29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  $ 19.37 $ 19.89
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o  $ 64.55 $ 66.29
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  $ 77.45 $ 79.54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  $ 58.09 $ 59.66
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  $ 38.72 $ 39.77
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  $ 77.45 $ 79.54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting  $ 103.27 $ 106.06
H44 Primaire antrumsluiting  $ 70.99 $ 72.91
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak  $ 90.36 $ 92.80
H60 Marsupialisatie  $ 90.36 $ 92.80
H65 Primaire sluiting  $ 174.26 $ 178.97
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  $ 90.36 $ 92.80
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  $ 174.26 $ 178.97
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  $ 122.63 $ 125.94
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  $ 206.53 $ 212.11
P00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  $ 38.72 $ 39.77
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  $ 32.27 $ 33.14
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  $ 64.55 $ 66.29
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  $ 96.82 $ 99.43
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  $ 193.63 $ 198.86
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof  $ 70.99 $ 72.91
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  $ 19.37 $ 19.89
P31 Wortelkap met stift  $ 161.35 $ 165.71
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls  $ 96.82 $ 99.43
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  $ 64.55 $ 66.29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element  $ 16.14 $ 16.58
P45 Noodkunstgebit  $ 129.08 $ 132.57
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak  $ 193.63 $ 198.86
P25 Volledig kunstgebit onderkaak  $ 258.17 $ 265.14
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  $ 419.53 $ 430.86
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw  $ 32.27 $ 33.14
P14 Individuele afdruk met randopbouw  $ 70.99 $ 72.91
P37 Frontopstelling in aparte zitting  $ 38.72 $ 39.77
P27 Reoccluderen  $ 64.55 $ 66.29
P28 Naregistratie en remounten  $ 64.55 $ 66.29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  $ 70.99 $ 72.91
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone  $ 96.82 $ 99.43
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  $ 32.27 $ 33.14
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  $ 32.27 $ 33.14
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen  $ 38.72 $ 39.77
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  $ 51.64 $ 53.03
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit  $ 45.18 $ 46.40
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw  $ 45.18 $ 46.40
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw  $ 96.82 $ 99.43
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw  $ 64.55 $ 66.29
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw  $ 96.82 $ 99.43
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage  $ 180.72 $ 185.60
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk  $ 19.37 $ 19.89
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk  $ 51.64 $ 53.03
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit  $ 45.18 $ 46.40
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw  $ 45.18 $ 46.40
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw  $ 96.82 $ 99.43
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw  $ 64.55 $ 66.29
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw  $ 96.82 $ 99.43
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk  $ 19.37 $ 19.89
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk  $ 51.64 $ 53.03
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk  $ 51.64 $ 53.03
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk  $ 51.64 $ 53.03
T00 Techniekkosten   kostprijs Kostprijs
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  $ 171.04 $ 175.66
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  $ 187.18 $ 192.23
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element  $ 34.85 $ 35.79
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element  $ 25.81 $ 26.51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  $ 100.04 $ 102.74
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling  $ 116.17 $ 119.31
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  $ 51.64 $ 53.03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  $ 90.36 $ 92.80
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  $ 67.78 $ 69.61
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  $ 130.38 $ 133.90
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  $ 98.1 $ 100.75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  $ 173.62 $ 178.31
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  $ 130.38 $ 133.90
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus  $ 171.04 $ 175.66
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  $ 187.18 $ 192.23
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen  $ 209.76 $ 215.42
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)  $ 322.72 $ 331.43
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)  $ 387.25 $ 397.71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort  $ 64.55 $ 66.29
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid  $ 173.62 $ 178.31
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  $ 167.81 $ 172.34
T76 Tuber- of retromolaarplastiek  $ 80.68 $ 82.86
T80 Tandvleestransplantaat  $ 138.77 $ 142.52
T81 Tuber- of retromolaarplastiek  $ 112.96 $ 116.01
T82 Tandvleescorrectie, per element  $ 61.32 $ 62.98
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)  $ 161.35 $ 165.71
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel)  $ 387.25 $ 397.71
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting  $ 129.08 $ 132.57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  $ 209.76 $ 215.42
T87 Kroonverlenging per element  $ 209.76 $ 215.42
T88 Kroonverlenging per sextant  $ 387.25 $ 397.71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort  $ 64.55 $ 66.29
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid  $ 173.62 $ 178.31
T91 Pocketregistratie  $ 38.72 $ 39.77
T92 Parodontiumregistratie  $ 77.45 $ 79.54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  $ 45.18 $ 46.40
T94 Behandeling tandvleesabces  $ 87.13 $ 89.48
T57 Toepassing lokaal medicament  $ 69.71 $ 71.59
T95 (Draad)Spalk  $ 25.81 $ 26.51
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse  $ 64.55 $ 66.29
J00 Techniekkosten  kostprijs Kostprijs
J97 Overheadkosten implantaten  $ 199.34 $ 204.72
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie  $ 112.81 $ 115.86
J01 Initieel onderzoek implantologie  $ 71.66 $ 73.59
J02 Verlengd onderzoek implantologie  $ 110.24 $ 113.22
J03 Proefopstelling  $ 148.82 $ 152.84
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan  $ 49.61 $ 50.95
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond  $ 22.04 $ 22.64
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft  $ 264.59 $ 271.73
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  $ 165.36 $ 169.82
J11 Prepareren donorplaats  $ 148.82 $ 152.84
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  $ 159.74 $ 164.05
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting  $ 77.17 $ 79.25
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik   kostprijs Kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale  $ 33.07 $ 33.96
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  $ 93.71 $ 96.24
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft  $ 93.71 $ 96.24
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte  $ 143.32 $ 147.19
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad  $ 66.14 $ 67.93
J19 Toeslag esthetische zone  $ 71.66 $ 73.59
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak  $ 251.9 $ 258.70
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond  $ 90.4 $ 92.84
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere  wond  $ 126.78 $ 130.20
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment  $ 82.68 $ 84.91
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond  $ 27.56 $ 28.30
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond  $ 49.61 $ 50.95
J26 Moeizaam verwijderen implantaat  $ 181.9 $ 186.81
J27 vervangen implantaat  $ 251.9 $ 258.70
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste  $ 115.75 $ 118.88
J31 Volgende bindweefseltransplantaat  $ 55.12 $ 56.61
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef  $ 126.78 $ 130.20
J33 Kosten implantaat  $ 348 $ 357.40
J40 Twee magneten/drukknoppen  $ 170.88 $ 175.49
J41 Elke volgende magneet, drukknop  $ 38.58 $ 39.62
J42 Staaf tussen twee implantaten  $ 226 $ 232.10
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  $ 71.66 $ 73.59
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  $ 27.56 $ 28.30
J50 Boven- en onder klikgebit  $ 567.76 $ 583.09
J51 Onder-klikgebit  $ 369.31 $ 379.28
J52 Boven-klikgebit  $ 369.31 $ 379.28
J53 Omvorming klikgebit  $ 110.24 $ 113.22
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  $ 143.32 $ 147.19
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  $ 165.36 $ 169.82
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  $ 192.92 $ 198.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten  $ 93.71 $ 96.24
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten  $ 121.27 $ 124.54
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten  $ 148.82 $ 152.84
J60 Specifiek consult nazorg implantologie  $ 60.64 $ 62.28
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie  $ 99.22 $ 101.90
J70 Opvullen zonder staafdemontage  $ 154.34 $ 158.51
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  $ 192.92 $ 198.13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  $ 220.49 $ 226.44
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  $ 248.05 $ 254.75
J74 Reparatie zonder staafdemontage  $ 60.64 $ 62.28
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  $ 115.75 $ 118.88
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  $ 143.32 $ 147.19
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  $ 170.88 $ 175.49
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit  $ 561.14 $ 576.29
ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF DE GEMAAKTE TECHNIEKKOSTEN